چارت مسابقات المنیک

مسئولین مسابقات در نظر دارند تا مسابقات را در چارچوب های زیر برگزار نمایند .

شما هم می توانید چنانچه در مورد رشته ای ، مطلب خاصی به نظرتان رسید ، آن را با ما در میان بگذارید.

 

پاسخ دهید