خبرنگاران

هر ساله یکی از افراد کلاس وظیفه خبرنگاری را بر عهده داشت.

امسال می خواهیم از همه شما کمک بگیریم و ازتون میخواهیم تا نظرات و اخبار و مصاحبه هایتان را برایمان ارسال کنید تا در این فضا آنها را برای دوستانتان به نمایش بگذاریم.

تمامی اخبار را ابتدا به آدرس داده شده در ذیل ، ارسال کنید . بعد از تایید نهایی مسئولان برگزاری مسابقات ، آنها را در قسمت اخبار المنیک مشاهده نمایید.

 

sangi@nikparvar.ir

 

پاسخ دهید