المنیک ۱۳۹۶

 

برای قهرمان شدن در المنیک به چند امتیاز احتیاج داریم ؟

برای اینکه بدانید چقدر باید امتیاز کسب کنید تا قهرمان المنیک شوید ٬ آمار و امتیازات قهرمانان گذشته را بررسی می کنیم :

سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ : کلاس سوم ج با ۲۸ امتیاز

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ : کلاس سوم ج با ۳۱ امتیاز

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ : کلاس دوم الف با ۲۴ امتیاز(مدرسه دو دوره ای بود و کلاس سوم نداشتیم)

سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ : کلاس سوم ج با ۲۸ امتیاز

سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ : کلاس سوم الف و سوم ج با ۳۲ امتیاز

خب ….

پس تا دیر نشده …….

یک دیدگاه در “المنیک ۱۳۹۶”

پاسخ دهید