توضیحاتی پیرامون خازن …… – تحقیق فیزیک

خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود: الف – صفحات هادی ب – عایق بین هادیها (دی الکتریک) هرگاه دو

ادامه

غول های الکتریکی

با سلام گروه ما در این تحقیق می خواهد تا در موضوع ابر رسانا ها در نه حیطه و موضوع صحبت کند:

۱- ریشه لغوی -۲- تاریخچه-۳-انواع که شامل دو دسته است -۴- دمای گذار به ابر رسانایی -۵- مفهوم مقاومت صفر-۶- رفتار مغناطیسی ویژه ی یک ابر رسانا-۷- نفوذ پذیری و پذیر رفتاری یک ابر رسانا-۸- خاصیّت منحصر به فرد ابر رسانا-۹- کاربرد…

ادامه