این فیلم از سیارات منظومه شمسی شروع کرده و به ستاره های بزرگ رسیده است. با مشاهده این فیلم، می توانیم بفهمیم که در مقایسه با اجرام آسمانی اطرافمان، چقدر کوچک هستیم !! برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.

 

 

ما چقدر ریزیم !

احسان لطفعلی


امید وارم از مطالب من لذت برده باشید


پیمایش نوشته