منظومه شمسی ما از یک ستاره به نام خورشید و هشت سیاره تشکیل شده است. تعداد زیادی قمر، سیارک، دنباله دار و سیاره کوتوله نیز میهمانان دیگر این منظومه اند.

چهار سیاره نزدیک تر به خورشید، به نام سیارات داخلی شناخته می شوند.

در منظومه شمسی شگفتی های بیشماری وجود دارد. اگر دوست دارید گشت و گذاری در منظومه‌‌ شمسی داشته باشید و با اندازه سیارات آن نسبت به هم آشنا شوید، این فیلم را تماشا کنید. برای تماشا اینجا کلیک کنید.

گشت و گذاری در منظومه‌ شمسی

پیمایش نوشته


پاسخ دهید