افق‌های نو؛ پنجره‌ای به دنیای فراتر

داستان از سال ۱۹۳۰ میلادی شروع شد؛ زمانی که «کلاید تامبا» پلوتو را کشف کرد. پلوتو آن قدر دور بود که هیچ داده‌ دیگری از آن به دست نیامد. اما « افق های نو » همه چیز را تغییر داد!

ادامه

آخرین پیش بینی بزرگ اینشتین – قسمت دوم

…با توجه به آن که چگال ترین اجرام جهان سیاه چاله ها هستند که اتفاقا وجود آن ها هم یکصد سال پیش در قالب نظریه نسبیت عام انیشتین پیش بینی شده بود، فرایند برخورد و تلفیق سیاهچاله ها با یکدیگر

ادامه