توضیحاتی پیرامون خازن …… – تحقیق فیزیک

خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود: الف – صفحات هادی ب – عایق بین هادیها (دی الکتریک) هرگاه دو

ادامه

غول های الکتریکی

با سلام گروه ما در این تحقیق می خواهد تا در موضوع ابر رسانا ها در نه حیطه و موضوع صحبت کند:

1- ریشه لغوی -2- تاریخچه-3-انواع که شامل دو دسته است -4- دمای گذار به ابر رسانایی -5- مفهوم مقاومت صفر-6- رفتار مغناطیسی ویژه ی یک ابر رسانا-7- نفوذ پذیری و پذیر رفتاری یک ابر رسانا-8- خاصیّت منحصر به فرد ابر رسانا-9- کاربرد…

ادامه