الفبای زیست فناوری ( بخش نخست)

كلمه بیوتكنولوژی از دو كلمه زنده و زندگی یا سامانه زنده و تكنولوژی به معنای یك روش علمی به منظور دستیابی به یك هدف علمی شكل گرفته است. بیوتكنولوژی به طور كلی به مجموعه‌ای از فناوری ها اطلاق می‌شود كه

ادامه

آنتی بیوتیکدان 1

انواع مکانیسم آنتی بیوتیک ها  1- جلوگیری از ساخت دیواره ی سلولی باکتری                                                                        2- تغییر در عملکرد غشای سلولی این دسته با ایجاد تغییراتی در غشاء سلولی باعث افزایش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب غشاء  باکتری می‌شوند. 3-مهار پروتئین سازی

ادامه

میکروارگانیسم های هوا

تعداد میکرو ارگانیسمهای موجود در هوا در مقایسه با خاک و آب بسیار کم بوده و معمولا از نظر متابولیسمی فعال نیستند. در واقع هوا ، محیط زیست میکرو ارگانیسمها نیست، بلکه تنها محیط و وسیله انتقال فعال میکروبها می‌باشد. به منظور بررسی میکرو بیولوژیکی ،

ادامه

کشف باکتری های مضر در ایستگاه فضایی!

محققان ناسا در ایستگاه فضایی بین‌المللی باکتری‌هایی یافته‌اند که به صورت بالقوه می‌توانند هم برای فضانوردان و هم برای تجهیزات فضایی مضر باشند.   پژوهش جدید ناسا به رهبری آزمایشگاه پیشرانش جت در کالیفرنیا بر موضوع مقابله با میکروب‌های فضایی تمرکز

ادامه