توضیحاتی پیرامون خازن …… – تحقیق فیزیک

خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود: الف – صفحات هادی ب – عایق بین هادیها (دی الکتریک) هرگاه دو

ادامه

الفبای زیست فناوری ( بخش نخست)

كلمه بیوتكنولوژی از دو كلمه زنده و زندگی یا سامانه زنده و تكنولوژی به معنای یك روش علمی به منظور دستیابی به یك هدف علمی شكل گرفته است. بیوتكنولوژی به طور كلی به مجموعه‌ای از فناوری ها اطلاق می‌شود كه

ادامه

آنتی بیوتیکدان 1

انواع مکانیسم آنتی بیوتیک ها  1- جلوگیری از ساخت دیواره ی سلولی باکتری                                                                        2- تغییر در عملکرد غشای سلولی این دسته با ایجاد تغییراتی در غشاء سلولی باعث افزایش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب غشاء  باکتری می‌شوند. 3-مهار پروتئین سازی

ادامه

میکروارگانیسم های هوا

تعداد میکرو ارگانیسمهای موجود در هوا در مقایسه با خاک و آب بسیار کم بوده و معمولا از نظر متابولیسمی فعال نیستند. در واقع هوا ، محیط زیست میکرو ارگانیسمها نیست، بلکه تنها محیط و وسیله انتقال فعال میکروبها می‌باشد. به منظور بررسی میکرو بیولوژیکی ،

ادامه