یون ترکیبی؛یونی است که از گروهی از اتم ها تشکیل شده است.

یون یک اتم یا گروهی از اتم ها است که بار کلّی مثبت یا منفی دارد. یون ها بار دارند؛ زیرا تعداد پروتون ها و الکترون ها در آنها برابر نیست. در یک یون مثبت تعداد پروتون ها بیشتر از الکترون ها است و در یک یون منفی تعداد الکترون ها بیشتر از پروتون ها است.  یون ها هم تک اتمی اند هم گروه بسیار مهمی از آنها  وجود دارند که از گروهی از اتم تشکیل شده اند …که اشکال برخی را مشاهده می کنید

نتیجه تصویری برای یون هیدروژن کربنات
یون هیدروژن کربنات
نتیجه تصویری برای یون کربنات
یون کربنات

 

 

 

 

 

 

 

در هر یک از این گروه اتم ها با به اشتراک گذاشتن الکترون به هم متّصل شده اند به بیان دیگر آن هابا پیوند های کو والانسی یک دیگر را نگه می دارند در واقع حتی با به اشتراک گذاشتن الکترون باز هم لایه ی رالکترونی بیرونی همه ی اتم های تشکیل دهنده گروه کامل نمی شوند. این گروه از اتم ها باز هم به گرفتن یا از دست دادن یک یا دو الکترون نیاز دارند تا لایه های بیرونی آن ها کامل پر شود

به شکل یون کربنات نگاه کنید سه اتم اکسیژن لایه های بیرونی خو درا با به اشتراک گذاشتن الکترون با اتم کربن پر کرده اند اما برای اینکه همه ی اتم های سازنده ی گروه به لایه های بیرونی پری دست یابند این گروه هنوز به گرفتن دو الکترون دیگر نیاز دارد هنگامی که اینکار انجام می گیرد تعداد کلّ الکترون ها در گروه دو تا بیش تر از تعداد کلّ پروتون های آن است بنابراین گروه به یک بار منفی دوتایی دست می یابد. این گروه به یک یون منفی تبدیل می شود.

یون کربنات نمونه ای از یک یون ترکیبی است.

یون ترکیبی گروهی از اتم ها است که بار کلّی مثبت یا منفی داد.

یون های ترکیبی همانند یون های ساده ترکیب تشکیل می دهند.

یون های ترکیبی با دیگر یون ها ترکیب می شوند و ترکیب های یونی را تشکیل می دهند. شما می توانید فرمول های آن ها را به دست آورید. برای نمونه یون کربنات دو بار منفی دارد. یک یون سدیم یک بار مثبت دارد. بنابراین اگر شبکه ای تشکیل شود که در آن به ازای هر یون کربنات دو یون سدیم وجود داشته شود بار های این یون ها خنثی خواهد شد. فرمول این ترکیب یونی

Na2CO3 ونام آن سدیم کربنات است.

نتیجه تصویری برای ترکیب یونی سدیم کربنات

کربنات سدیم

منابع : جزوه ی کلاس فیزیک + اینترنت(عکس ها) + کتاب شیمی نوشته ی جف جونز-ماری جونز-دیوید آکاستر ص ۳۴ الی ۳۶

یون های ترکیبی(گروه ۸ کلاس/ب)

احمدرضا زالی


با سلام احمدرضا زالی هستم دانش آموز کلاس هشتم. علاقه ی زیادی به کلاس رباتیک دارم و سعی دارم دوست دار فیزیک و بیشتر دوست دار شیمی باشم در صورت اینکه قصد انتقاد سوال یا...... را از من داشتید n61329@nikparvar.ir


پیمایش نوشته