بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

ابتدا لازم است که نکاتی در باره‌ی مواد بدانیم:

اول اینکه مواد در کره‌ی زمین به دو دسته ‌ی خالص و نا خالص تقسیم می شود که مواد خالص یعنی مولکول ها عین هم باشد و در نا خالص بر عکس مواد خالص نیز از عنصر و ترکیب تشکیل شده اند. مواد نا خالص نیز به دو دسته ی همگن و غیر همگن تقسیم شده اند.

و نا همگن هم ازدسته های مختلفی تشکیل شده اند که مورد بحث ما نیست که همگن به دو دسته محلول و حل شونده تقسیم شده اند که ما سه نوع محلول سیر شده و محلول سر نشده و محلول فراسیر شده داریم.

تعریف انحلال پذیری:

به مقدار ماده‌ی حل شونده در ۱۰۰گرم آب

محلول سیر نشده چیست؟

محلولی که مقداری حل شونده می ریزیم ام هنوز جا دارد بریزیم

محلول سیر شده چیست؟

مقداری حل شونده را در حجم محلول حل کنیم به نحوی که دیگر حل نشود و اگر بیشتر بریزیم آن مقداری از آن ته نشین گردد، محلول سیر شده ساخته ایم. یعنی میزان ماده حل شونده در حلال به درجه اشباع رشیده است.

عوامل موثر بر انحلال پذیری

دو عامل زیر بر میزان انحلال پذیری موثرند:

۲) دما                                      ۲) فشار

اثر دما بر انحلال پذیری:

افزایش دما نیز فاصله بین ذرات را بیشتر در نتیجه می توانیم مقدار بیشتری ازحل شونده را بریزیم.

اثر فشار بر انحلال پذیری:

تغییر فشار تنها در انحلال پذیری گاز ها موثر است. افزایش فشار گاز روی سطح مایع، میزان حل  شدن گاز در مایع را افزایش می دهد.  در کارخانه های نوشابه سازی نیز از همین ویژگی برای حل کردن گاز کربن دی اکسید در نوشابه استفاده می کنند.

اما موضوع اصلی

برای دیدن آزمایش محلول فراسیر شده بر روی کلمه‌ی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن نتیجه‌ی نهایی و نتیجه گیری روی کلمه‌اینجا کلیک کنید.

محلول فراسیر شده چیست؟

محلول فوق اشباع یا ابر سیرشده

غلظت ماده حل شده در یک محلول سیرنشده کمتر از غلظت آن در یک محلول سیرشده است. اما گاهی می توان از یک ماده حل شونده جامد ، محلولی ابر سیرشده تهیه کرد که در آن، غلظت ماده حل شده بیشتر از غلظت آن در محلول سیرشده است.

این محلول ابر سیرشده یا فوق اشباع ، این محلول ها ناپایدارند یعنی به راحتی مقدار اضافی جسم حل شده به صورت بلور های ریز ته نشین می شود.

چگونه می توان محلول فرا سیر شده ای از یک ماده تهیّه کرد؟

به یک محلول سیر شده گرما  می دهیم سپس مقداربیشتری (نسبت به مقدار لازم برای محلول سیر شده) ماده ی حل شونده به آن اضافه می کنیم یعنی ته نشین شود. بعد اجازه می دهیم تا محلول خنک شود حالا ما محلول فرا سیر شده ای داریم که اگر به این محلول فرا سیر شده ضربه بزنیم یا ان را تکان دهیم محلول فرا سیر شده(هشیار) میشود وحل شونده های اضافه ته نشین می شوند. به همین دلیل اگر نخ بگذاریم دور نخ رسوب می کند.

برای دیدن عکس  اینجا کلیک کنید.

نویسنده: هادی فخاری

اعضای گروه: فخاری و موحدی و اسماعیلی

دوم / ج

محلول های فرا سیر شده ـ تحقیق فیزیک هشتم

پیمایش نوشته


پاسخ دهید