گیربکس ها

 

تصویری از اجزای گیربکسWhat Is Gearbox

مقدمه

 گیربکس ها که درزبان فارسی معادل آن “جعبه دنده “می باشد ماشین هایی هستند که بعد ازموتور یا سرراه وسایل صنعتی قرارمی گیرند و  می توان باکم و زیادکردن نسبت توسط مکانیزم داخل گیربکس ،گشتاور موردنیاز دستگاه را بدست آورد.

گیربکس ها به دو دسته تولید می گردند ؛دسته اول گیربکس های کاهنده و دسته دوم گیربکس های افزاینده

 

  • دسته اول-گیربکسهای کاهنده:

این نوع گیربکس ها بین محرک ومتحرک قرار می گیرد و دور مورد نیاز  را تأمین می کند و در تیپ های مختلفی ساخته می شود

الف) گیربکس باچرخ دنده های ساده

ساده ترین سیستم درگیری دو محور موازی با  استفاده   ازچرخ دنده های ساده امکان پذیر می باشدکه دنده کاملاً موازی در امتداد محور شافت می باشد و بیشترین کاربرد را  در گیربکس های خودرو و  گیربکس های ماشین های ابزارمانند تراش و فرز وغیره رادارد.انتقال نیرودردنده های ساده به صورت سطح وخطی می باشد  این نوع چرخ دنده ها در ابعاد  مختلف  با بالاترین کیفیت درشرکت ها  تولیدمی شود.

ب)گیربکس باچرخ دنده های هلیکال

این نوع چرخ دنده ها  ازدسته چرخ دنده های مارپیچ می باشند انتقال نیرو   در این دنده ها با حرکت یک نقطه درامتداد سطح دنده انجام می شودکاربرد  این نوع دنده ها به منتظورکاستن صدا  و درگیری نرم چرخ دنده ها  درسیستم های مختلف انتقال نیرو به کار میروندومی توانند دردورها  و توان های بالاتری نسبت به دنده های ساده استفاده شوند.

این گیربکس ها درتیپ های سری GHP -سریRAP-سری  S1…..۴یاگیربکس های هلیکال دنده مورب با بهره گیری ازدستگاه های سنگ پروفیل دنده باکیفیت بسیاربالادرشرکت سهنددورتولیدمی شود.

ج)گیربکس با چرخ دنده های جناغی

به منظور کاستن نیروی محوری اعمال روی شفت دنده ها و چرخ دنده های هلیکال وهمچنین افزایش میزان گشتاور  انتقال یافته ،دنده های هلیکال به صورت متقابل به عنوان جناغی بکار می روند.این نوع دنده ها درگیربکسه  ای کاهنده پرقدرت مانند آسیاب های سیمان –ورودی خط فولاد و  امثال آن بیشترین کاربرد را  دارند گیربکس های فوق درشرکت سهنددور بادقت وکیفیت بسیار بالا تولید  می گردد.

د)گیربکس باچرخ دنده های حلزونی

درحالاتی که میزان کاهش سرعت بالا بوده وهم چنین فضا محدود  می باشد  و دو  محور ورود    و  خروج در   یک امتداد نباشد  ازگیربکس های حلزونی VF ویامرکب VF/VF که از چرخ دنده حلزون وپیچ حلزون استفاده می گردد  وشرکت سهنددور بزرگترین تولید کننده این نوع گیربکس ها درکشورمی باشد.

ﻫ )گیربکس باچرخ دنده اسپیرال (مخروطی پیچ)

درگیربکس هایی که به منظو رانتقال نیرودرمحورها ،متعامدوغیرمتعامدومتنافرنیازبه سیستم درگیری دنده هادردوسطح مورب بوده که توسط چرخ دندههای مخروطی مارپیچ (اسپیرال) و با دنده های هلیکال ترکیب شده تامین می گردد  این نوع گیربکس هادرسری K1…۴ وBHP وB1..4 .

و)گیربکس با چرخ دنده های خورشیدی

امروزه درصنایع سبک و سنگین برای کاهش ویا  افزایش دور در صورت بالابودن نسبت تبدیل و  توان های بسیار   بالادرفضاهای محدود وراندمان بالای گیربکس ،ازاین نوع چرخ دنده ها استفاده می شوند.چرخ دنده های خورشیدی باقابلیت استفاده دردورهای بالا وتوان های بالایکی ازپرکارترین چرخ دنده ها درصنایع نوین معرفی شده اند

ز)گیربکس فن برجهای خنک کن (کولینک تاور)

درصنایعی که می بایست ازفن های خنک کن آب مصرفی وکاهش حرارت چرخه تولید انرژی استفاده کرد به منظورتأمین دور لازم جهت خنک کنندگی کافی ازگیربکس های مخصوصی به نام گیربکس های فن برجهای خنک کن (کولینگ تاور)استفاده می شود .

 

  • دسته دوم –گیربکس های افزاینده:

در صنایع کشور به خصوص صنایع نیروگاهی وصنایع پالایشگاهی  وصنایع  پتروشیمی و غیره نیاز به گیربکس های پردور بالا می باشد که آنها  گیربکس های  افزاینده  نامیده می شوند  .

تصویری از یک گیربکس پیشرفته Image result for ‫گیربکس‬‎

منابع: کتاب گیربکس چیست ؟ و سایت گیربکس سازی سهند دور  اصفهان

ماشینی با اسراری بسیار و در حال توسعه

پیمایش نوشته


پاسخ دهید