طراحی اجزای روبات

دانش آموزان در این کلاس با انواع مکانیزم های حرکتی روبات آشنا شده و همچنین با هدف تبدیل تصورات ذهنی به واقعیت، با نرم افزارهای طراحی مهندسی آشنا خواهند شد . به جهت فراگیری بهتر، با روش کار چاپگر سه بعدی آشنا شده و پروژه ی طراحی شده خود را  با چاپگر سه بعدی ساخته و در نهایت آن را مونتاژ خواهند کرد.