دکورسازی پیشرفته

علاقمندانی که سابقه یک ترم حضور در کلاس دکور سازی مقدماتی را دارند، می توانند این کلاس را انتخاب نمایند. برنامه این کلاس با توجه به  آشنایی قبلی دانش آموزان، ساخت انواع دکور است که زمینه برای بروز خلاقیت و ابتکار را فراهم خواهد کرد. بدیهی است که دانش آموزان ابزارهای مربوط را هم دست ورزی خواهندکرد.