کلاس های نوبت دوم ۹۷-۹۶ / دوره ۶۰

  • برای مشاهده توضیحات کلاس ها روی عنوان هر کلاس کلیک نمایید.
شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
(EL4 (1 خطیبی
(EL2 (1 شاکر
(PI1 (1 حبیبی
PI3 ملکی
عربی سوم (۱) جوهری
زیست سوم (۱) اطاعت
 یک شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
طرح تلاش و پیشرفت کرباسچیان
دوشنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
(PI2 (1 حبیبی
(EL3 (3 زنده دل
(EL2 (1 شاکر
عربی سوم (۲) جوهری
زیست سوم (۲) اطاعت
شنا سنگی و خدام ۱۲۰٫۰۰۰
سه شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
خوشنویسی تحریری داودی
 (PI1 (2 حبیبی
(EL4 (2 طیبی
(PI2 (2 سخنگو
عربی سوم (۳) جوهری
Raspberry pi 2 سیفی
بسکتبال پیشرفته سوم احمد فرخی
چهارشنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
PI3 ملکی
زیست سوم (۳) اطاعت
عربی سوم (۴) جوهری
شمیم بهشت کرباسچی
Raster graphics ذوقی
طراحی اجزای روبوت امینی
پنج شنبه – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
(EL4 (1 خطیبی
(PI1 (1 حبیبی
پژوهش زیستی فراست
ریخته گری کبیری ۲۵٫۰۰۰
نقاشی به شیوه اسکراچ داودی ۱۸٫۰۰۰
خوشنویسی شکسته شهرابی
(EL4 (2 طیبی
(PI2 (2 سخنگو
عربی سوم (۱) جوهری
فیزیک دانان جوان طاهریان
پنج شنبه – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
هندبال سوم امامی
(PI2 (1 حبیبی
صنعت و هنر کراچیان ۲۵٫۰۰۰
تذهیب پیشرفته غلامی ۴۵٫۰۰۰
خلاقیت و بازی زیارتی
(EL3 (3 زنده دل
عربی سوم (۲) جوهری
والیبال سوم کریمی نژاد
Javascript علی سروری
پنج شنبه – ساعت سوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
چالش ها و مسابقات علمی نایب و امین فرخی
کار با چوب مس فروش ۱۵٫۰۰۰
سازه های تعادلی کراچیان ۲۵٫۰۰۰
خوشنویسی نسخ و ثلث توتونچی
گرافیک مهدی سروری
HTML2 علی سروری
Python 2 اخباری
(PI1 (2 حبیبی
عربی سوم (۳) جوهری
پینگ پنگ نعلبندی
پنج شنبه – ساعت چهارم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
پرسپکتیو مهدی سروری
معرق غلامی ۲۰٫۰۰۰
Vector graphics ذوقی
عربی سوم (۴) جوهری
خودرو امین فرخی
بسکتبال سوم کریمی نژاد
والیبال پیشرفته سوم اعزاز