بیایید فکر کنیم

در این کلاس بازی های فکری جذابی به روش فعال ارائه خواهد شد تا فرصتی برای فکر کردن و در نهایت خلاقیت شود.

این بازی ها عبارتند از دنیای چندمینوها، لونپوس، توپچین، آجرها، مارهوش، چوب کبریت، تقسیم شکل، دوزهای XO و چوبیسکو و چهارتایی و گابلت و پنتاگو و …