بیایید فکر کنیم مقدماتی

در این کلاس بازی های فکری جذابی به روش فعال ارائه خواهد شد تا فرصتی برای فکر کردن ایجاد شود.

این بازی ها عبارتند از دنیای چندمینوها، لونپوس، توپچین، آجرها، مارهوش، چوب کبریت، تقسیم شکل، دوزهای XO و چوبیسکو و چهارتایی و گابلت و پنتاگو و …