ایده پردازی

قرار است در این کلاس پروژه هایی تعریف کنیم که معضلات را حل کند یا فرآیندهای اطرافمان را تسهیل نماید.

طراحی نرم افزارهای کاربردی

طراحی بازی

طراحی ورزش

خلاصه می خواهیم یک دنیای جدید بسازیم!