قضاوت و داوری

این کلاس شما را یاری می کند که با یادگیری قوانین و اصول داوری والیبال و بسکتبال، با دید کارشناسی مهارت های خود را در این دو رشته ورزشی ارتقا داده و بتوانید به برگزاری و قضاوت در این دو رشته بپردازید.