پینگ پنگ

پینگ پنگ، ورزشی انفرادی و بی نظیر است که در سطوح قهرمانی، به توانایی های بالا و دقیق تکنیکی، ظرفیت خوب هوازی، توان بی هوازی، عمل و عکس العمل های سریع، قدرت و سرعت هماهنگی، انعطاف پذیری و چابکی نیاز دارد.

دانش آموزان در این کلاس ضمن یادگیری قواعد و اصول این ورزش، به کسب مهارت هایی چون سرویس، آبشار، فرهند، بک هند، انواع کاتف لوپ، درایو و … که با تمارین جسمانی و فکری قابل یادگیری است، خواهند پرداخت.