بسکتبال پیشرفته

این کلاس فقط برای افراد بسیار علاقمند و مستعد در این رشته ورزشی تشکیل می شود. شرط شرکت در این کلاس حضور در کلاس های مقدماتی و نیز تأیید توانایی دانش آموز توسط مربی محترم است. لیست اسامی این افراد برای انتخاب کلاس به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.