معرق

دانش آموزان در این کلاس ابتدا با شیوه معرق چوب آشنا گردیده و بعد از آن می توانند در هر قالب هنری مانند خوشنویسی، طراحی و نقاشی و … از شیوه معرق استفاده نمایند و اثری هنری در قالب معرق در ابعاد مختلف و به شیوه های مختلف خلق نمایند.