خوشنویسی تحریری

خوش خطی و زیبا نوشتن در بزرگسالی آرزوی همه ی ما آدم هاست و این میسر نمی شود مگر در سنین پایین تر. لذا در این کلاس به صورت کاملاً فشرده آموزش خط نستعلیق تحریری تعلیم داده خواهد شد.