ساخت راکت مدل مقدماتی

آشنایی با ساختار کلی موشک ها و راکت و شناخت نحوه ی کار آنها. فراگیری نحوه ی عملکرد موتور های موشکی(راکت) سوخت جامد و مایع. یادگیری چگونگی ساخت و پرتاب راکت های آزمایشی (مدل) سوخت جامد همه و همه بخشی از کلاس جذاب و هیجان انگیز کارگاه ساخت راکت مدل خواهد بود.