صنعت و هنر

دانش آموزان در این کلاس با استفاده از وسایل و ابزارهای فنی و مهندسی به ساخت سازه ها و لوازم تزئینی می پردازند.