تابلو نقش برجسته پیشرفته

آماده سازی و تهیه تابلوهای هنری با استفاده از موارد اولیه طبیعی و ساده به صورت برجسته. در این کلاس، نجاری، رنگ آمیزی، برق کاری و مهارت های دیگر نیز کاربرد دارد.

فقط افرادی که دوره مقدماتی را طی کرده اند امکان ثبت نام خواهند داشت.