خودرو

  • آشنایی با اجزا و طرز کار موتورهای احتراق داخلی
  • آشنایی با ا نواع موتور
  • آشنایی با مفاهیم کلی اطلاعات و مشخصات موتورها
  • آشنایی با سیستم های تقویت موتور و فناوری های مربوط به کاهش آلایندگی و مصرف سوخت
  • آشنایی با سیستم های انتقال قدرت و انواع جعبه دنده
  • آشنایی با سیستم های ایمنی خودرو
  • بررسی سرویس های دوره ای خودرو و مخارج ونحوه صحیح نگهداری آن ( با استفاده از کتاب کار و فناوری پایه نهم )
  • بررسی فناوری های به کار رفته در خودروهای قدیمی، موجود و مدرن