زیست فناوری

دانش آموزان در این کلاس، با کاربردهای علم زیست شناسی در زندگی انسان آشنا خواهند شد و در زمینه های زیر اطلاعات مفیدی به دست خواهند آورد :

  • مفهوم زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و تاریخچه آن
  • طبقه بندی میکروب های مفید
  • کاربرد میکروب ها در پزشکی، محیط زیست، کشاورزی، دامپروری و صنعت
  • سلول های بنیادی، ژن درمانی
  • سلول های سرطانی و روش های مقابله با آن، واکسن ها
  • موجودات تراریخته، بیولومینسانس(موجوداتی که از خود نور تولید می کنند)، ماست پروبیوتیک
  • روش های شناسایی بیماری های میکروبی، مراکز تحقیقاتی مربوطه و …