پژوهش زیستی

دانش آموزان در این کلاس با مراحل پژوهش در زیست شناسی و چگونگی ایجاد و به ثمر رساندن یک پژوهش و پروژه ی زیستی آشنا می شوند. همچنین توانایی ایجاد آزمایش، آشنایی و توانایی جمع آوری اطلاعات از سایت ها و کتاب های مفید، نحوه ی نگارش پروپوزال و کار با دستگاه ها و وسایل مختلف جهت انجام یک پژوهش زیستی را فرا می گیرد.

کلاس میکروب شناسی مقدماتی پیش نیاز این کلاس می باشد.