خورشید و ستارگان

خورشید همه کاره منظومه شمسی ماست! ستاره هایی هم که شب ها توی آسمون می بینیم نزدیکترین همسایه های منظومه شمسی ما هستند.

تو این کلاس میخواهیم با ساختار و ویژگی های این همسایه هامون آشنا بشیم و روش محاسبه هر کدوم از این مشخصات رو هم در قالب پروژه های رصدی و کارهای عملی یاد بگیریم.