دوره ۶۳

  • کلاس های پویش، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۵ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۲۰ تا ۱۲:۴۵ مجموعاً در قالب ۹ زنگ پویشی برگزار می شود. هر روز بعد از ظهر یک زنگ و پنج شنبه ها چهار زنگ می باشد.
  • مدت هر زنگ پویشی ۷۰ دقیقه است.
  • هزینه ملزومات برخی از کلاس ها و یا کلاس هایی که فعالیت خارج از مدرسه داشته باشند، در جدول زمان بندی کلاس ها مشخص شده است که جمع مبلغ آن پس از قطعی شدن ثبت نام دریافت می شود.
  • معدل نمرات کسب شده در پویش تابستان، اولویت ثبت نام در پویش نوبت اول را تعیین خواهد کرد.
  • در نوبت اول و دوم در هر یک از گروه های پویشی(هنری،ورزشی و …) تنها انتخاب دو کلاس امکان پذیر است.
  • در راستای اهداف پویش و به منظور فراهم سازی امکان تلاش متناسب با علایق و استعدادها در دروس رسمی، درس های هنر، ورزش، کار و فناوری، زبان و عربی به صورت پویشی ارائه می گردد. الزامات انتخاب این کلاس ها در جدول زیر مشخص شده است.
کلاس ها تابستان۹۸ نوبت اول نوبت دوم
ورزشی اختیاری گرفتن یکی از کلاس های  والیبال یا بسکتبال یا هندبال یا شنا الزامی است. گرفتن یکی از کلاس های  والیبال یا بسکتبال یا هندبال یا شنا الزامی است.
هنری گرفتن حداقل یک کلاس هنری در یکی از این دو نوبت الزامی است. اختیاری
فنی و رایانه ای گرفتن حداقل یک کلاس فنی یا رایانه ای در یکی از این دو نوبت الزامی است. اختیاری
زبان انگلیسی اختیاری الزامی الزامی
عربی گرفتن درس عربی در یکی از این دو نوبت الزامی است. الزامی