دوره ۶۴

  • کلاس های پویش، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۵ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۲۰ تا ۱۲:۴۵ مجموعاً در قالب ۹ زنگ پویشی برگزار می شود. هر روز بعد از ظهر یک زنگ و پنج شنبه ها چهار زنگ می باشد.
  • مدت هر زنگ پویشی ۷۰ دقیقه است.
  • هزینه ملزومات برخی از کلاس ها و یا کلاس هایی که فعالیت خارج از مدرسه داشته باشند، در جدول زمان بندی کلاس ها مشخص شده است که جمع مبلغ آن پس از قطعی شدن ثبت نام دریافت می شود.
  • معدل نمرات کسب شده در پویش تابستان، اولویت ثبت نام در پویش نوبت اول را تعیین خواهد کرد.
  • در نوبت اول و دوم در هر یک از گروه های پویشی(هنری،ورزشی و …) تنها انتخاب دو کلاس امکان پذیر است.
  • در راستای اهداف پویش و به منظور فراهم سازی امکان تلاش متناسب با علایق و استعدادها در دروس رسمی، درس های هنر، ورزش، کار و فناوری، زبان و عربی به صورت پویشی ارائه می گردد. الزامات انتخاب این کلاس ها در جدول زیر مشخص شده است.
کلاس ها تابستان۹۸ نوبت اول نوبت دوم
ورزشی اختیاری گرفتن یکی از کلاس های  والیبال یا بسکتبال یا شنا الزامی است. گرفتن یکی از کلاس های  والیبال یا بسکتبال یا شنا الزامی است.
هنری گرفتن حداقل یک کلاس هنری در یکی از این دو نوبت الزامی است. اختیاری
فنی گرفتن کلاس مهارت های فنی پایه برای ورودی های غیر دبستان علوی الزامی است. اختیاری
رایانه ای گرفتن کلاس OS  الزامی است اختیاری اختیاری
زبان انگلیسی الزامی الزامی الزامی
عربی الزامی الزامی الزامی