کمک‌های اولیه

آموزش تخصصی احیای قلبی-ریوی و انجام عملیات امداد و نجات برای سوختگی و گاز گرفتگی، زخم و خونریزی، مسمومیت، صدمات استخوانی-عضلانی، شوک، صرع، سرما زدگی و گرما زدگی، یخ زدگی، خفگی، غرق شدگی و …