روزهای زوج

– در صبح روزهای زوج ( شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ) چند عنوان کلاس پویشی از شاخه‌های مختلف در مدرسه ارائه خواهد شد. اوّلین جلسه روز ‌دوشنبه ۹۸/۴/۱۰ و آخرین جلسه روز ‌شنبه ۹۸/۵/۲۶ خواهد بود.

– دانش آموزانی که علاقه مند به انتخاب این کلاس ها هستند، توجّه داشته باشند که لازم است در برنامه خود برای هر ۲ ساعت کلاس انتخاب نمایند.

– مثلاً اگر در ساعت اوّل کلاس زبان دارند، حتماً باید در ساعت دوم نیز کلاس دیگری را انتخاب نمایند.

– همچنین برنامه باید کل جلسات را پوشش دهد، یعنی اگر عنوانی را انتخاب کردند که ۱۰ جلسه ای است، در همان ساعت باید برای نیمه ( ۱۰ جلسه ) دوم هم کلاس دیگری را انتخاب نمایند. خلاصه آنکه انتخاب کلاس فقط برای یکی از دو ساعت یا فقط برای ۱۰ جلسه امکان پذیر نیست.


مقرّرات انضباطی

– بازگشایی درِ مدرسه ساعت ۹ صبح خواهد بود.

– زمان حضور دانش آموزان در مدرسه بین ساعت ۹ تا ۹:۱۵ خواهد بود.

حضور پس از ساعت ۹:۱۵  تأخیر محسوب خواهد شد و می­ تواند باعث کسر نمره درسی کلاس شود.

زنگ ­تفریح های ۱۰ دقیقه ­ای صرفاً جهت نوشیدن آب، استفاده از سرویس ­های بهداشتی و یا حضور در حیاط سبز می باشد. حضور در حیاط نشاط برای بازی ممنوع است.

حداکثر ۱ دقیقه پس از پایان زنگ تفریح و خوردن زنگ، دانش آموزان در کلاس حضور خواهند داشت.

– در زنگ تفریح ۲۰ دقیقه ­ای امکان استفاده از زمین­ های بازی طبق برنامه مشخّص شده از طرف نظامت در حیاط نشاط وجود دارد.

– در  این زنگ تفریح، بوفه مدرسه آمادگی عرضه تغذیه (میان وعده) را دارد.

– پس از زنگ ساعت ۱۲:۵۵ (پایان زنگ دوم)، دانش آموزان، ۵ دقیقه برای خروج از مدرسه فرصت خواهند داشت. ساعت ۱۳ درِ مدرسه بسته خواهد شد.

– دانش ­آموزانی که از سرویس استفاده می کنند، باید توجّه داشته باشند هر گونه تغییری در استفاده از سرویس که کتباً تا قبل از ساعت ۱۱:۱۵ به دفتر نظامت مدرسه تحویل داده شود قابل پیگیری می­ باشد.

– پوشیدن پیراهن آستین کوتاه در مدرسه ممنوع می ­باشد.

– موی سر لازم است در حد عُرف تابستانی مدرسه باشد.

غیبت بیش از ۳ جلسه در کلاس های زبان موجب عدم ارائه نمره توسّط معلّم خواهد شد.


مقرّرات استفاده از سرویس

– حضور به موقع در ایستگاه جهت سوار شدن.

– رعایت نظم در سرویس(هر گونه شوخی و سر و صدای غیر معمول در ماشین ممنوع می باشد.)

– عدم جا به جایی و تغییر جا در داخل ماشین، مگر با اجازه مسؤول سرویس.

– عدم صرف تغذیه در داخل ماشین.

– عدم تقاضا از راننده جهت توقّف برای خرید تغذیه و غیره .

– همراهی با مسؤول سرویس جهت برقراری نظم.

– عدم درخواست از راننده برای تغییر محل پیاده شدن.

– لازم است هر گونه درخواست تغییر محل پیاده شدن و یا عدم استفاده از سرویس در مسیر بازگشت، کتباً به اطّلاع نظامت برسد.