نجوم مدرن و گرانش

به نظرتون اونایی که فکر می کردند زمین مرکز عالمه، آدمای نفهمی بودند!؟ چه دلایلی وجود داشته که دانشمندان بزرگ قرون گذشته چنین نظریاتی را مطرح می کردند؟

اصلا مگه زمین مرکز عالم نیست!؟ بیایید ببینیم چطوری چنین چیزی ممکنه. بعدش هم یه سری به نظریه هایی که گالیله و نیوتن و دوستانشون دادند و نجوم مدرن رو پایه ریزی کردند بزنیم.