خلاقیت ریاضی

اهداف :

  • کمک به افزایش توانایی های ذهنی و منطقی برای پیشرفت در تحصیل و دیگر مراحل زندگی.
  • آموزش روش های صحیح فکر کردن
  • افزایش دقت و حوصله فکر کردن
  • معرفی فعالیت های فکری و در عین حال جذاب مانند بازی های روز دنیا
  • ایجاد فضای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت در کنار دیگر اعضای خانواده

فعالیت ها :

  • مازهای منطقی
  • پازل های منطقی
  • معما های تفکر جانبی
  • حل مسأله
  • سرگرمی و بازی