ریاضیات پیشرفته

اگر علاقمند به فکرکردن و یافتن راههای مختلف برای حل مسائل ریاضی هستید، به این کلاس بیایید. البته ما به سراغ مسائل معمول کتابهای درسی نخواهیم رفت! ضمنا” به کاربرد ریاضی درزمینه های علمی وفنی دیگرنیزخواهیم پرداخت.

البته شرط حضور در این کلاس قرار داشتن در سطح یک حساب و هندسه است.