عربی روش نوین

روش آموزش عربی نوین ، حاصل سال ها تلاش و تجربه کارشناسان و معلمان عربی در مدارس پیشرو و سطح بالاست. این سیستم آموزشی مبتنی بر نحوه زبان آموزی طبیعی و فطری است، همان گونه که زبان مادری فرا گرفته می شود.

همراه با کتب درسی ( الوان و اضواء ) ازامکانات سمعی و بصری متنوعی برای آموزش استفاده می شود. در نظر است که دانش آموزان در یک سال تحصیلی( شامل تابستان) ، دو ترم آموزش عربی داشته باشند.

دانش آموزان به صورت فعال دراین کلاس شرکت می کنند و ضمن درک مفاهیم و افزایش دایره لغات، به صورت ناخودآگاه قواعد زبان عربی را نیز به صورت صحیح فرا می گیرند.