زبان ترمیک

این دوره آموزشی بر اساس کتاب های استاندارد بین المللی برگزار می شود. دانش آموزان پس از گذراندن این دوره ها بر اساس تعداد ترم های گذرانده شده توانایی مکالمه در حد مکالمات روزمره را کسب خواهند کرد و البته در ترم های بالاتر این توانایی بیشتر خواهد شد.

هم چنین همزمان با تقویت مهارت صحبت کردن (Speaking) مهارت های دیگر زبان مانند : Comprehension , Writing , Reading , Listening نیز تقویت خواهد شد.

پس از یک دوره سه ساله به شرط تلاش دانش آموز، توانایی در مهارت های ذکر شده، محسوس خواهد بود.