راز سرنوشت

هر کسی توی دنیا دنبال این می گرده که بهترین و خوب ترین راه زندگی رو پیدا کنه!
حتی یک موقع هایی نمی دونه خوب چیه ولی دوست داره به سمت اون حرکت کنه.
توی این زمینه همیشه سوالاتی داره که دوست داره جوابشو پیدا کنه.
این کلاس می خواهد به برخی از پارامتر های یک زندگی خوب و باحال بپردازه. می خواهیم بدونیم خوش سرنوشتی چیه و چگونه می توان به سمت اون حرکت کرد! کلاس ما با ترم پیش تفاوت هایی داره که امیدوارم وقتی وارد کلاس شدین از این تغییرات شاخ در نیارین!