مدیریت شخصی

سلام ؛ سربازحسینی هستم.
در رابطه با معرفی کلاس ” مدیریت شخصی ” می خواهم فقط یه حرف بگم ، که :

در خانه اگر کس است ، یک حرف بس است!