شگفتی های جانوران

به نظر شما سریع ترین جانور روی زمین کدام جانور است؟

زیباترین پرنده کدام است؟

غول پیکرترین نهنگ کجا زندگی می کند؟

زیباترین صحنه های شکار، بزرگترین ها، کوچک ترین ها، بلندترین ها، عجیب ترین ها و شگفت انگیزترین ها کدامند؟

با کمک شما در یک فعالیت دوستانه و صمیمی از راز های شگفت خلقت رمزگشایی می کنیم.