کلاس های نوبت اول ۹۸-۹۷ / دوره ۶۲

  • برای مشاهده توضیحات کلاس ها روی عنوان هر کلاس کلیک نمایید.
  • کلاس های عربی و زبان، دو جلسه در هفته تشکیل می شوند، در انتخاب این کلاس ها به شماره گروه دقت کنید.
شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
عربی – گروه۱ قربانی
شنا سنگی ۸۰٫۰۰۰
والیبال اعزاز
EL1 – گروه۴ طیبی
انرژی های نوین شمس
Raspberry PI 2 سیفی
تابلو نقش برجسته مقدماتی دست افکن ۷۰٫۰۰۰
Javascript علی سروری
(Raster graphics(Gimp محمد فرخی
یک شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
۱ He will come دقتی ۴۰٫۰۰۰
عربی – گروه۲ قربانی
بسکتبال احمد فرخی
۱ He will come دقتی ۴۰٫۰۰۰
EL4 – گروه۱ اکبری
PI1 – گروه۱ حبیبی
قضاوت و داوری کریمی نژاد
جنگ حسینی و عابدی ۲۰٫۰۰۰
Html 2 علی سروری
دوشنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
EL1 – گروه۲ بهاری
کمک های اولیه اخباری
عکاسی مقدماتی جمالی فرد
عربی – گروه۳ قربانی
نجوم مدرن و گرانش شیخ الاسلام ۴۰٫۰۰۰
BA2 – گروه۲ زنده دل
EL2 – گروه۲ خطیبی
EL3 – گروه۱ حبیبی
Raspberry PI 1 سیفی
بسکتبال پیشرفته احمد فرخی و کریمی نژاد
Python 1 علی سروری
سه شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
اطلس آسمانی زارع
مفاخر شیعه تقدمی
EL2 – گروه۱ بنی احمدی
عربی – گروه۴ قربانی
بسکتبال احمد فرخی
EL1 – گروه۳ زنده دل
EL3 – گروه۲ خطیبی
EL3 – گروه۳ طیبی
EL4 – گروه۱ اکبری
چهارشنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
شمیم بهشت کرباسچی
تابلو نقش برجسته مقدماتی دست افکن
پینگ پنگ نعلبندی
بیایید فکر کنیم پیشرفته میرباقری ۷۰٫۰۰۰
بیایید فکر کنیم مقدماتی میری ۱۳۵٫۰۰۰
سرگرمی های فیزیک رحمتی
He will come 2 دقتی ۵۰٫۰۰۰
راز سرنوشت حسنی
شاگرد اول احمد جوهری
چالش ها و مسابقات علمی نائب
Html 1 بهنودی
(Vector graphics(Inkescape ذوقی
پنج شنبه – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
کار با فلز کراچیان ۵۰٫۰۰۰
ساخت هواپیما مدل مقدماتی محمدی ۳۰٫۰۰۰
پوینتیسم داودی
طراحی با قلم سه بعدی یوسف رضوی ۴۰٫۰۰۰
مهندسی مطالعه سربازحسینی
Hardware بزرگی
عربی – گروه۱ قربانی
EL2 – گروه۲ خطیبی
خلاقیت ریاضی زیارتی
میکروب شناسی مقدماتی اسدی ۳۰٫۰۰۰
Sketchup مس فروش
ریخته گری کبیری ۳۰٫۰۰۰
خوشنویسی شکسته شهرابی
پنج شنبه – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
EL1 – گروه۲ بهاری
خلاقیت ریاضی زیارتی
ساخت ماکت مقدماتی یوسف رضوی ۲۵٫۰۰۰
کای روبوت مقدماتی کبیری
ساخت هواپیما مدل مقدماتی محمدی ۳۰٫۰۰۰
خوشنویسی تحریری داودی
بدمینتون امامی
عربی – گروه۲ قربانی
EL1 – گروه۳ زنده دل
EL3 – گروه۲ خطیبی
PI1 – گروه۱ حبیبی
فن و خلاقیت کراچیان ۴۰٫۰۰۰
والیبال پیشرفته اعزاز و نعلبندی
پنج شنبه – ساعت سوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
خوشنویسی شکسته شهرابی
خلاقیت و بازی زیارتی
EL1 – گروه۴ طیبی
عربی – گروه۳ قربانی
BA2 – گروه۲ زنده دل
EL3 – گروه۱ حبیبی
شگفتی های جانوران همتی
میکروب شناسی پیشرفته اسدی ۳۰٫۰۰۰
نقاشیخط داودی
خوشنویسی نستعلیق توتونچی
هندسه نقوش با تکنیک گواش مهدی سروری
پینگ پنگ نعلبندی
ایده پردازی سربازحسینی
Python 1 علی سروری
Media محمد فرخی
پنج شنبه – ساعت چهارم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
EL2 – گروه۱ بنی احمدی
تشریح همتی
فن و خلاقیت کراچیان ۴۰٫۰۰۰
کار با چوب مس فروش ۳۰٫۰۰۰
خوشنویسی تحریری داودی
خوشنویسی نسخ و ثلث قرانی توتونچی
عربی – گروه۴ قربانی
EL3 – گروه۳ طیبی
خوشنویسی تحریری شهرابی
گرافیک(طراحی پوستر) مهدی سروری
مدیریت شخصی سربازحسینی
Html 2 علی سروری