کلاس های نوبت اول ۹۸-۹۷ / دوره ۶۱

  • برای مشاهده توضیحات کلاس ها روی عنوان هر کلاس کلیک نمایید.
  • کلاس های عربی و زبان، دو جلسه در هفته تشکیل می شوند، در انتخاب این کلاس ها به شماره گروه دقت کنید.
شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
انرژی های نوین شمس
Raspberry PI 2 سیفی
تابلو نقش برجسته مقدماتی دست افکن ۷۰٫۰۰۰
Javascript علی سروری
(Raster graphics(Gimp محمد فرخی
EL4 – گروه۲ حبیبی
عربی – گروه۱ جوهری
زیست شناسی اطاعت
یک شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
۱ He will come دقتی ۴۰٫۰۰۰
EL4 – گروه۱ اکبری
PI1 – گروه۱ حبیبی
قضاوت و داوری کریمی نژاد
جنگ حسینی و عابدی ۲۰٫۰۰۰
Html 2 علی سروری
PI1 – گروه۲ سخنگو
الکترونیک پیشرفته سیفی
والیبال مشیرزاده
دوشنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
BA2 – گروه۲ زنده دل
EL2 – گروه۲ خطیبی
EL3 – گروه۱ حبیبی
Raspberry PI 1 سیفی
بسکتبال پیشرفته احمد فرخی و کریمی نژاد
Python 1 علی سروری
عربی – گروه۲ جوهری
زیست شناسی اطاعت
دکور پیشرفته امین فرخی
سه شنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
EL1 – گروه۳ زنده دل
EL3 – گروه۲ خطیبی
EL3 – گروه۳ طیبی
EL4 – گروه۱ اکبری
PI1 – گروه۲ سخنگو
PI3 حبیبی
عربی – گروه۳ جوهری
Arduino اعزاز
والیبال مشیرزاده
چهارشنبه
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
He will come 2 دقتی ۵۰٫۰۰۰
راز سرنوشت حسنی
شاگرد اول احمد جوهری
چالش ها و مسابقات علمی نائب
Html 1 بهنودی
(Vector graphics(Inkescape ذوقی
خورشید و ستارگان ملاحسنی ۴۰٫۰۰۰
زیست شناسی اطاعت
بسکتبال احمد فرخی
پنج شنبه – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
EL2 – گروه۲ خطیبی
خلاقیت ریاضی زیارتی
میکروب شناسی مقدماتی اسدی ۳۰٫۰۰۰
Sketchup مس فروش
ریخته گری کبیری ۳۰٫۰۰۰
خوشنویسی شکسته شهرابی
EL4 – گروه۲ حبیبی
عربی – گروه۱ جوهری
پینگ پنگ نعلبندی
هندبال امامی
پنج شنبه – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
EL1 – گروه۳ زنده دل
EL3 – گروه۲ خطیبی
PI1 – گروه۱ حبیبی
فن و خلاقیت کراچیان ۴۰٫۰۰۰
والیبال پیشرفته اعزاز و نعلبندی
عربی – گروه۲ جوهری
Sketchup مس فروش
پرسپکتیو مهدی سروری
آشنایی با مشاغل سربازحسینی
پنج شنبه – ساعت سوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
BA2 – گروه۲ زنده دل
EL3 – گروه۱ حبیبی
شگفتی های جانوران همتی
میکروب شناسی پیشرفته اسدی ۳۰٫۰۰۰
نقاشیخط داودی
خوشنویسی نستعلیق توتونچی
هندسه نقوش با تکنیک گواش مهدی سروری
پینگ پنگ نعلبندی
ایده پردازی سربازحسینی
Python 1 علی سروری
Media محمد فرخی
شیمی پیشرفته بهبودی
پنج شنبه – ساعت چهارم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
EL3 – گروه۳ طیبی
خوشنویسی تحریری شهرابی
گرافیک(طراحی پوستر) مهدی سروری
مدیریت شخصی سربازحسینی
Html 2 علی سروری
PI3 حبیبی
عربی – گروه۳ جوهری
فیزیک دانان جوان طاهریان
خودرو امین فرخی