کلاس های تابستان۹۷ / روزهای زوج / دوره ۶۳

  • برای مشاهده توضیحات کلاس ها روی عنوان هر کلاس کلیک نمایید.
نیمه اول کلاس ها – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
مهارت های فنی پایه (۱) محمد امینی ۳۰٫۰۰۰
(OS (1 ذوقی
(BA1 (1 زنده دل
بیایید فکر کنیم مقدماتی (۱) میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
(BA1 (3 عطاران
(BA2 (3 خطیبی
عربی اول (۱) کرباسچی
نیمه اول کلاس ها – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
مهارت های فنی پایه (۲) محمد امینی ۳۰٫۰۰۰
(OS (2 ذوقی
(BA1 (5 بهاری
(starter (1 عطاران
(starter (2 پوراستاد
عربی اول (۳) کرباسچی
(BA1 (2 طیبی
نیمه دوم کلاس ها – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
(OS (3 ذوقی
(BA1 (1 زنده دل
(BA2 (3 عطاران
(BA1 (4 خطیبی
عربی اول (۲) کرباسچی
(OS (5 علی سروری
نیمه دوم کلاس ها – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
(OS (4 ذوقی
(BA1 (5 بهاری
(starter (1 عطاران
(starter (2 پوراستاد
عربی اول (۴) کرباسچی
(BA1 (2 طیبی
پل ماکارونی امین فرخی ۲۰٫۰۰۰