کلاس های تابستان۹۷ / روزهای زوج / دوره ۶۲

  • برای مشاهده توضیحات کلاس ها روی عنوان هر کلاس کلیک نمایید.
نیمه اول کلاس ها – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
نقاشی موزاییک (۱) غلامی ۴۰٫۰۰۰
(۲) BA2 سخنگو
(۱) BA2 بهاری
(۱) EL2 بنی احمدی
(۲) EL1 پوراستاد
الکترونیک مقدماتی سیفی
خوشنویسی نسخ و ثلث توتونچی
(۱) EL3 طیبی
(۱) EL4 اکبری
بیایید فکر کنیم مقدماتی میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
(۱) HTML1 علی سروری
نیمه اول کلاس ها – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
معرق غلامی ۲۰٫۰۰۰
خوشنویسی نسخ و ثلث توتونچی
(۲) EL2 زنده دل
(۳) EL1 بنی احمدی
حجم سازی با یونولیت امین فرخی
(۱) EL1 اکبری
بیایید فکر کنیم مقدماتی میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
(۱) HTML2 علی سروری
نیمه دوم کلاس ها – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
نقاشی موزاییک (۲) غلامی ۴۰٫۰۰۰
(۲) BA2 سخنگو
(۱) BA2 بهاری
(۱) EL2 بنی احمدی
(۲) EL1 پوراستاد
الکترونیک پیشرفته سیفی
خوشنویسی نستعلیق توتونچی
(۱) EL3 طیبی
(۱) EL4 اکبری
بیایید فکر کنیم مقدماتی میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
سرگرمی شیمی نائب
نیمه دوم کلاس ها – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
معرق غلامی ۲۰٫۰۰۰
خوشنویسی نستعلیق توتونچی
(۲) EL2 زنده دل
(۳) EL1 بنی احمدی
جُنگ حسینی
(۱) EL1 اکبری
بیایید فکر کنیم پیشرفته میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
(۲) HTML2 علی سروری