کلاس های تابستان۹۷ / روزهای زوج / دوره ۶۱

  • برای مشاهده توضیحات کلاس ها روی عنوان هر کلاس کلیک نمایید.
نیمه اول کلاس ها – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
نقاشی موزاییک (۱) غلامی ۴۰٫۰۰۰
(۲) BA2 سخنگو
(۱) EL2 بنی احمدی
(۲) EL1 پوراستاد
عربی سوم (۱) حمید جوهری
خوشنویسی نسخ و ثلث توتونچی
(۱) EL3 طیبی
(۱) EL4 اکبری
بیایید فکر کنیم مقدماتی میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
(۱) HTML1 علی سروری
نیمه اول کلاس ها – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
معرق غلامی ۲۰٫۰۰۰
خوشنویسی نسخ و ثلث توتونچی
PI2 سخنگو
(۳) EL1 بنی احمدی
(۲) EL3 خطیبی
حجم سازی با یونولیت امین فرخی
عربی سوم (۲) حمید جوهری
جُنگ حسینی
(۱) HTML2 علی سروری
نیمه دوم کلاس ها – ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
نقاشی موزاییک (۲) غلامی ۴۰٫۰۰۰
الکترونیک پیشرفته سیفی
(۲) BA2 سخنگو
(۱) EL2 بنی احمدی
(۲) EL1 پوراستاد
سرگرمی شیمی نائب
عربی سوم (۱) حمید جوهری
خوشنویسی نستعلیق توتونچی
(۱) EL3 طیبی
(۱) EL4 اکبری
بیایید فکر کنیم مقدماتی میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
نیمه دوم کلاس ها – ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
معرق غلامی ۲۰٫۰۰۰
خوشنویسی نستعلیق توتونچی
PI2 سخنگو
(۲) EL3 خطیبی
فیزیک سازه مجدی
عربی سوم (۲) حمید جوهری
جُنگ حسینی
(۳) EL1 بنی احمدی
بیایید فکر کنیم پیشرفته میرباقری متعاقباً اعلام خواهد شد.
(۲) HTML2 علی سروری