کلاس های تابستان۹۷ / روزهای فرد / دوره ۶۱

  • برای مشاهده توضیحات کلاس ها روی عنوان هر کلاس کلیک نمایید.
ساعت اول
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
خانه مقوایی من رضوی ۵۰٫۰۰۰
مهارت های زندگی شیرازی ۵۰٫۰۰۰
فوتبال گروه ورزش
بازی های میدانی ۲ زیارتی
والیبال اعزاز
بدمینتون امامی
پینگ پنگ نعلبندی
فن و زندگی کراچیان
نقاشی با تکنیک گواش داوودی ۵۰٫۰۰۰
حکاکی بر روی فلز محمد فرخی ۶۰٫۰۰۰
کلبه تابستانی مس فروش
ساعت دوم
عنوان کلاس جناب آقای هزینه (تومان)
داوران جوان نائب
فوتبال گروه ورزش
بسکتبال کریمی نژاد
والیبال اعزاز
کشاورزی و دامپروری علی امینی ۲۵٫۰۰۰
زندگی اردویی پیشرفته شمس
آسمان و تابستان ۲ ایزدپناه ۶۰٫۰۰۰
فن و زندگی کراچیان
حکاکی روی گچ داوودی
بازی های میدانی ۲ زیارتی