حجم سازی با یونولیت

در این کلاس تلاش می شود مهارت کار با یونولیت به دانش آموزان آموخته شود. برش دادن و ساختن طرح با یونولیت نیازمند دقت و تسلط به حرکات دست است اما ساخت یک طرح سه بعدی بدون استفاده از ابزار اندازه گیری، قدرت تصور فضایی و مهارت بالایی طلب می کند.