پل ماکارونی

پل های ماکارونی به پل هایی گفته می‌شود که در مقیاس کوچکتر نسبت به پل های واقعی طراحی  شده و با مصالح ماکارونی و چسب ساخته می شوند و نهایتاً تحت بارگذاری قرار می گیرند تا مشخص شود قبل از شکستن چه وزنی را می توانند تحمل کنند. سالانه در سراسر دنیا مسابقات بزرگی در این زمینه بین دانشجویان ودانش آموزان برگزار می‌گردد و رکوردهای غیرقابل باوری برای این پل ها ثبت می شود.

در این کلاس پس از آموزش های اولیه درباره ی ویژگی های پل های واقعی و همچنین پل های ماکارونی، شروع به ساخت پل های ماکارونی خواهیم کرد و نهایتاً نیز مسابقه ای کوچک میان شرکت کنندگان کلاس برگزار می شود تا مشخص شود کدام پل می تواند بار بیشتری تحمل کند. شرکت در این کلاس به علاقمندان مهندسی عمران و پل سازی توصیه می شود.