مهارت های فنی پایه

وقتی پدرم برای یک کار فنی کوچک در منزل از من کمک خواست « خوشحال شدم که هم ابزارها را می شناسم و هم می توانم به خوبی آنها را به کار ببرم و این مهارت را مدیون مربیان و کلاس های فنی پویش هستم. »

گرچه شرکت در این کلاس برای دانش آموزان پایه اوّل الزامی است، ولی امیدواریم که با ساخت وسیله ای که در آن چند مهارت در زمینه های  کار با چوب، فلز و برق را کسب می کنند، پایان ترم خوبی داشته باشند.